Over Lionisme

Aan het woord...

Bart Dirckx, gouverneur werkingsjaar 2022-2023 en gepassioneerd Lion!


Onze Lions Club Leuven Erasmus bestaat al 50 jaar. Het is zonder meer een mijlpaal in het bestaan van de club. Vijftig jaar onbaatzuchtig ten dienste van de maatschappij, onze maatschappij! Er is een missie die ons drijft en dat is “We Serve”.

Gedurende al die jaren hebben we tal van projecten mogen steunen, nu eens met bescheiden middelen, dan weer met grotere bedragen. Vaak middelen die via fundraise-activiteiten met een culturele insteek bekomen werden. Denken we maar aan de beeldenverkoop of het jaarlijks terugkerend concert.

Immers, in een maatschappij waarin technologie en economie iedere dag meer en meer de aandacht opeisen, is het van het allergrootste belang dat de sociaal zwakkeren niet aan hun lot worden overgelaten. Zo steunen we ieder jaar met onze Lions clubs in België tussen de 6 à 7 miljoen euro aan sociale doelen.

In 2008 werd ik lid van LC Leuven Erasmus. Samen met onze huidige voorzitter, Jan Swennen, en met Danny Veugelen werden we destijds als nieuwe leden geïntroniseerd met de woorden: “Welkom in wellicht de beste club van België”.

Precies vijftien jaar later, toen ik als gouverneur van district 112B mijn officiële districtsconventie hield in het LUCA te Leuven, prijkten deze woorden andermaal op het scherm. Ja, Lions Club Leuven Erasmus is inderdaad een club zoals geen ander.Bij het bekendmaken van mijn kandidatuur als gouverneur in 2020 had ik één belangrijke verwachting. En dat was tijdens mijn 65 clubbezoeken onze clubleden te laten kennismaken met de cultuur van de andere clubs, het lionisme en tal van geweldige verwezenlijkingen. En inderdaad, drie jaar later merken we dat de kennis over het lionisme sterk is toegenomen. Weten wie we zijn, onze internationale organisatie en impact, onze missie en hoe we dit verder kunnen realiseren, verrijkt ons als Lion. Het maakt ons nog meer een volwaardige Lion.

Lions Club Leuven Erasmus is een dynamische club, waar de vriendschap ons bindt: het levenselexir van de club. Maar laat ons toch niet vergeten hoe belangrijk onze partners hierbij zijn. Zij spelen een belangrijke rol. Dikwijls achter de schermen. De stille kracht achter onze clubleden. Betrokken bij de realisatie van onze club- en fundraise-activiteiten en enthousiast aanwezig op de terugkerende “partner-nights”. Het draagt alvast bij tot nog meer cohesie. Vijftig jaar lionisme is een degelijk fundament. Maar het zal ook een werk van continuïteit zijn en we moeten ons blijven focussen op onze missie. Aandachtig zijn voor de veranderingen rondom ons. Vernieuwen en aanpassen. Of zoals Jan Hoet destijds liet optekenen: “We moeten alert blijven voor alles wat verandert.” We mogen gerust trots zijn als Lion, en we zijn trots deel uit te maken van deze nobele Lions club!


Wie is Bart Dirckx ?

Bart Dirckx trad toe tot LC Leuven Erasmus in 2008, maar hij had toen al een lang parcours bij de Lions achter de rug. Hij was in 1997 toegetreden tot de Lions in Parijs en werd in 2000 lid van LC Sint-Joris-Winge. Na een auto-ongeval in Marokko (in 2002) kwam hij in een rolstoel terecht, maar bleef moedig ijveren voor Lions, ook en vooral internationaal. In 2022 werd hij haast unaniem verkozen tot gouverneur van District 112B, wat voor de club een bijzonder grote eer was. Na Amand Jacobs in 1991 was hij al de tweede gouverneur die lid was van LC Leuven Erasmus.{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x