Over Lionisme


Een Lionsclub is een charitatieve club waarvan de leden op vriendschappelijke basis samenwerken, zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige verbondenheid. Deze serviceclubs maken deel uit van de wereldwijde associatie Lions International, de grootste niet-gouvernementele serviceorganisatie ter wereld, opgericht in Chicago in 1917 door Melvin Jones.
.
Op vrijwillige basis ontplooien de leden initiatieven voor een betere samenleving. Wereldwijd telt de organisatie bijna 1,4 miljoen leden en 200.000 Leo's, verspreid over 200 landen en 46000 clubs. Samengesteld uit mannen, vrouwen, jong en minder jong, vrijwilligers, divers en pluralistisch. Sinds 1945 heeft Lions een raadgevend mandaat bij de Verenigde Naties en oa vertegenwoordigd bij UNICEF, WHO en UNESCO. Door het vele vrijwilligerswerk noteren ze een zeer lage overheadcost.

Het internationale motto luidt "We serve". Vanuit die gedachte dragen Lions oplossingen aan voor problemen in de samenleving. Het gaat om het realiseren van medische voorzieningen voor blinden, het terugdringen van diabetes of het ondersteunen van scholen en ziekenhuizen. Een club opereert autonoom en bepaalt zelf hoe zij inhoud geeft aan de doelstellingen. Iedere club heeft haar unieke identiteit. Instroom van nieuwe leden is daarbij essentieel omdat de synergie van gebundelde vaardigheden en inzet groter is dan de mogelijkheden van een enkel individueel lid.


LIONS is de afkorting van Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safety 
of de meer recente versie: Loving Individuals, Offering Needed Services


Lions zijn mensen die zich altruïstisch inzetten om lokaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben, waarin niet door de reguliere kanalen wordt voorzien. Mensen die Lion worden staan over het algemeen zelfstandig en zelfbewust in het leven en zijn graag bereid zich belangeloos in te spannen voor het goede doel. Vriendschap onder leden, een goede clubsfeer, is daarbij van bijzonder belang.

Door kennis te nemen van elkaars achtergrond en invalshoek bewijzen ze elkaar onderling ook een dienst. De drie kernwaarden van de Lions zijn sociaal engagement, zelfontplooiing en vriendschap.

Maar onze service club biedt ook de mogelijkheid aan eenieder zich verder te ontplooien, nieuwe vrienden te leren kennen en ideeën uit te wisselen door de diversiteit van de leden.{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x