Wil je lid worden en meewerken?

Anderen helpen en nieuwe mensen ontmoeten

Ben je geïnteresseerd in het helpen van andere mensen en het leggen van nieuwe contacten?
Als lid van Lions Club Leuven Erasmus zal je
  • je talenten gebruiken om een impact te hebben op je lokale omgeving en de ruimere wereld
  • nieuwe vaardigheden verwerven
  • mensen met verschillende achtergronden ontmoeten
  • nieuwe vriendschappen opbouwen
Je kan je tijd ter beschikking stellen om anderen te helpen door mee te werken aan onze fundraisingsactiviteiten…
en plezier hebben terwijl je dit doet.

Concreet

We steunen initiatieven die tussen wal en schip vallen.
We doen dit hoofdzakelijk in de grotere regio rond Leuven maar begeleiden of investeren ook in projecten in het buitenland.
Onze bijdragen kunnen louter financiëel of organisatorisch zijn. Maar evengoed werken we, waar het nodig is, ‘handen-uit-de -mouwen” activiteiten uit.
Hierbij proberen we steeds de kennis, die in onze groep aanwezig is, te gebruiken om projecten op te starten en te begeleiden.

Vergaderingen

Wij vergaderen twee maal per maand, telkens op de eerste en derde dinsdag van de maand.
Tijdens deze (meestal informele) bijeenkomsten paren wij graag het nuttige aan het aangename.
We bespreken de stand van zaken, stellen nieuwe projecten voor en organiseren onze fundraisingsactiviteiten.
Als er echter iets te vieren valt doen we dat met evenveel enthousiasme.

Extra dimensie

Wij ervaren onze verbinding met de club als een extra dimensie naast ons privé- en beroepsleven.

Het geeft een goed gevoel om een concrete, positieve bijdrage te leveren aan een wereld waar het geluk niet voor iedereen vanzelfsprekend is.
Het is even stimulerend dat er binnen de club vaak persoonlijke banden en jarenlange vriendschappen ontstaan.
Het is hartverwarmend om te zien dat iedereen in deze “druk-druk-druk” samenleving hier toch nog tijd wil voor vrij maken.

Jouw betrokkenheid

Lid worden van een Lions Club is geen vrijblijvend engagement. Als lid rekenen we op je inzet en persoonlijke betrokkenheid bij onze club.
Dit is nodig voor de opbouw van een persoonlijke band en de goede werking van onze projecten.
Natuurlijk begrijpen we dat niet ieders agenda altijd even soepel aanpasbaar is. Daarom werken wij meestal met kleinere werkgroepen zodat je je inzet in moeilijkere periodes kan doseren.
Stacks Image 247535

Geïnteresseerd?

Je kan je aanmelden door contact op te nemen met een bestaand lid of je kan jezelf even kort voorstellen via ons contactformulier.
Lid worden betekent dat je onze Lions erecode onderschrijft en er naar handelt.

Een eerste persoonlijk contact leert algauw of er voldoende affiniteiten zijn tussen jou en onze club.
Na een positieve indruk van beide kanten nodige we je graag uit om een aantal vergaderingen bij te wonen zodat je de sfeer kan proeven en de andere leden leert kennen.