Lions @ The Bebop

En het feestje was goed.

Als Leuvense vriendenclub zamelen we geld in voor het goede doel, en we doen dit al 45 jaar. Dat jubileum wilden de huidige leden waardig vieren, maar een academische zitting, een banket of een reis waren niet echt aan ons besteed.
Zo kozen we voor een spetterend optreden van het Johan Clement Trio met Ibernice MacBean.

Lions @ The Bebop

De gezellige avond, met nieuwe en oude leden, werd ingeleid door Piet Siffert.
Als enige overblijvende stichtende lid, hij was destijds 29 jaar jong, vertelde hij ons hoe het allemaal begon.
Hij wees erop dat we van meet af aan een weerbarstige club waren die bewust afweek van de gebaande paden.
De pioniers waren Vlaamsvoelend (in tegenstelling tot de toenmalige Franstalige clubs).
De leden vertegenwoordigdenuit alle mogelijke denkrichtingen (wat soms pittige discussies met zich meebracht) en waren kunstminnend (een deel van de opbrengsten moest naar jonge of behoeftige kunstenaars gaan). De club telde ook van meet af aan een professionele artiest onder de leden, wat vandaag nog steeds het geval is.

Na een schitterende apotheose was de avond voor te vroeg afgelopen.
We zijn er van overtuigd dat verschillende leden op de terugweg naar huis nog steeds aan het zingen waren.